Priser

Priser gældende fra februar 2024. Alle priser er vejledende.

Det er desværre meget svært at komme med konkrete priser på dyrlægeydelser. Ofte vil der være et tillæg til den vejledende pris i form af ekstra ydelser, medicin og kørsel. Ønsker du en konkret pris, er du meget velkommen til at kontakte mig for et tilbud.

Prisoversigt

Alle priser er inkl. moms, men ex. medicin, vaccine, utensilier og kørsel.

Konsultation

Kørsel

Kørsel afregnes med 10 kr. pr. km. Kørsel beregnes fra Åbakkevej 11B, 4130 Viby Sjælland. Er I flere i samme stald, deles kørslen ligeligt mellem hestene.

Kørsel i vagten er højere end i dagtimerne. Der beregnes et køretidshonorar på 175 kr. + 18,00 kr. pr. km.

Medicin

Priser på udleveret medicin følger altid gældende dagspris + 5%. Dertil kommer et udleveringsgebyr på 55 kr.

Priser på forbrugt medicin følger altid gældende dagspris + 10%.

Denne prisstruktur er lovbestemt. Vi tjener ikke penge på medicin, men der vil altid være noget spild, da medicin på lager kan blive for gammelt, og ved anbrud af medicin er holdbarheden meget kort, samt der ofte går en smule tabt, når medicinen trækkes op.