Vaccination: Hestens influenza – Symptomer og smittefare for andre heste og betydningen af vaccination

Hvad er hestens influenza og dens smittefare?

Vaccination ydelse

Vaccination af hesten sikre både hesten mod alvorlig sygdom og forhindrer smittespredning. (Foto: Nicklas Lundorf)

Skrevet af Heste-dyrlægen, Camilla Lundorf Reilly

Vaccination: Hestens influenza skyldes Orthomyxovirus Influenza A. Influenzavirusset er yderst smitsomt og er i stand til at sprede sig gennem luften.

Der går ofte kun 24-48 timer, før virusset er spredt til samtlige modtagelige heste i stalden. Virusset smitter også gennem kontamineret tøj, staldredskaber, udstyr osv. Hvis hesten er blevet smittet, vil den kunne give smitten videre i inkubationsperioden (altså den periode, der går fra den er smittet, til der ses symptomer på sygdom). Denne periode er på 1-3 dage. Hesten vil efter, den er blevet syg, kunne smitte i yderligere minimum 5 dage.

Kliniske symptomer:

Symptomerne er som dem, vi kender fra mennesker med influenza:

  • Høj feber (39,5-41)
  • Tør hoste
  • Ofte tykt flåd fra næsen
  • Røde øjne
  • Nedsat appetit
  • Træt og øm i muskler og led

Såfremt der ikke opstår komplikationer, vil de helt akutte symptomer ofte aftage i løbet af 4-5 dage. Hesten kan dog hoste i op til 3 uger efter, og i mere alvorlige tilfælde kan hosten vare i op til 6 måneder. Indtil hesten er komplet restitueret, anbefales det, at den holder fuldkommen fri fra arbejde. Dette skyldes, at hesten, indtil hosten er fuldstændig ophørt, vil have en forøget risiko for at udvikle lungebetændelse og/eller kronisk bronkitis.

Læs mine andre artikler

Vaccination: Stivkrampe hos heste – hold hesten rask

Stivkrampe, med den latinske betegnelse tetanus, skyldes bakterien Clostridium tetani. C. tetani er en jordbakterie, som kan findes stort set alle steder i miljøet, hvor hestene opholder sig.

Vaccination: Hestens herpesvirus kan forårsage luftvejsinfektioner, abort og lammelser

Hestens herpesvirus er opdelt i fem grupper, EHV-1 til EHV-5, hvor EHV-1 og EHV-4 er de vigtigste typer. Mens begge giver luftvejsinfektioner, kan EHV-1 også forårsage abort hos drægtige hopper og lammelser i det centrale nervesystem.

Behandling og forebyggelse af muk hos heste: Gode råd til hesteejere

Regnvejr, mudder og muk. De fleste hesteejere ved at de tre ting unægtelig hænger sammen og er der noget vi har i Danmark, så er det regn og mudder. De fleste har da også mere end én gang måtte kæmpe med mukken.